T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Meram Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Meram Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

KETEM

Güncelleme Tarihi: 01/08/2019

KETEM NEDİR ?

  Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi.


KETEM'LER
   

   Erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle yola çıkarak sağlık bakanlığı kanser savaş daire başkanlığınca oluşturulan politikalar doğrultusunda meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmektedir. KETEM'lerin en önemli amacı toplumda kanser konusunda farkındalık yaratmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri, tarama programları hakkında bilgilendirmektir. 
      2008 yılı itibariyle 81 ilde toplam 124 ketem kurulmuş, devlet hastaneleri bünyelerinde faaliyetlerine devam etmektedirler.  


PERSONEL
   
K
etem’de kanserden korunma ve tarama yöntemleri, kişiler arası iletişim ve sağlık eğitmenliği konularında eğitim almış doktor, ebe, hemşire, röntgen teknisyeni ve tıbbi teknoloklar görevlendirilir.

KETEM TARAMA HİZMETLERİ
          SERVİS KANSER TARAMASI
 

   Serviks kanseri tarama yöntemleri invazif kanser insidansını ve mortalitesini azalttığı düşünülen ve bu açıdan etkinliği kanıtlanmış az sayıdaki tarama yöntemlerinden biridir. ülkemiz koşulları dikkate alındığında gerçekleştirilebilir ideal hedef 35 yaşında başlanacak olan   toplum tabanlı taramadır.  Smear testi 5 yıl arayla tekrarlanır ve son 2 testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlarda tarama kesilir.


  MEME KANSERİ TARAMASI
  

  Hedef nüfus coğrafi olarak sınırları belirlenmiş bir toplumda yaşayan 50-69 yaş aralığındaki kadınlar olmalıdır.

  Tarama aralığı 2 yıl olmalıdır 

  Taramaya katılanlara her iki meme için, birisi medyolateral oblik=mlo, diğeri ise   kranyokaudal=cc olmak üzere ikişer poz mamografi filmi çekilmelidir. 

  Mamografi filmleri ikiradyoloji uzmanı tarafından ve birbirlerinden bağımsız olarak okunmalıdır. asıl tarama yöntemi memenin mamografi ile incelenmesi olmakla birlikte, taramaya katılan her kadın hekim tarafından da muayene edilmelidir.

  Taramanın etkili olması, yani ” meme kanseri mortalitesinin yüzde otuz düşürülmesi ” şeklindeki amaca ulaşılabilmesi için hedef nüfusun yüzde yetmişten fazlasının taranması gerekmektedir.
 
  Taramanın başarılı olabilmesi için, her aşamada kalite güvencesi ilkelerine titizlikle uyulmalıdır. kolorektal tarama programı yeni başlamakla birlikte, bu kapsamda 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler yılda bir kez gaitada gizli kan testi ile, 10 yılda bir ise kolonoskopi yapılarak taranacaktır.

  Tarama programı kapsamında olmamakla birlikte prostat kanserinin erken teşhisi amacıyla 50-70 yaş aralığındaki erkeklerden PSA tetkiki istenmektedir.

  Ketemde yürütülen tarama hizmetlerinin tamamı ücretsizdir.

KONYA KETEM EKİBİ

BRANŞ VE UNVAN

ADI SOYADI

Merkez Sorumlu Hekimi

Doç. Dr. Mehmet Ali ERYILMAZ

Radyoloji Uzmanı

Doç.Dr. İsmet TOLU

Pataloji Uzmanı

Dr. Yaşar ÜNLÜ

Genel Cerrahi Uzmanı

Doç. Dr.Mehmet Ali ERYILMAZ

Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı

Yard.Doç.Dr.Oğuzhan GÜNENÇ

Pratisyen Hekim

Dr. Seher CİVCİK

Doktor

Tuba UCA

Ebe

Gülseren ERDEM

Hemşire

Mevhide POLATER

Ebe

Serpil TURHAN

Ebe

Emine ŞAHİN

Hemşire

Neslihan KERTİK