T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Meram Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Konya Meram Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 01/08/2019

 

EĞİTİM KONUSU

EĞİTİM PLANLANAN TARİH

 

SAAT/SÜRE

EĞİTİM VERİLECEK PERSONEL

ÜNVANI PLANLANAN KİŞİ SAYISI

 

 

EĞİTİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

EĞİTİM ETKİNLİĞİ DEĞERLENDİRME YÖNTEM

/SÜRE

 

EĞİTİMİN

 1. Aşaması
 2. Yöntemi
 3. Materyali

 

 

EĞİTİM VEREN

KİŞİ / KURUM / YER

EĞİTİMİN GERÇEKLEŞTİĞİ

 • Tarih / Saat
 • Katılım
 • Açıklama Notu

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

 

 1. Genel Konular
  1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
  2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
  3. İş yeri temizliği ve düzeni
  4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 2. Sağlık Konuları
  1. Meslek hastalıklarının sebepleri
  2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
  3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
  4. İlkyardım
 3. Teknik Konular
  1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
  2. Elle kaldırma ve taşıma
  3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
  5. Ekranlı araçlarla çalışma
  6. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
  7. Güvenlik ve sağlık işaretleri
  8. Kişisel koruyucu donanım kullanımı
  9. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
  10. Tahliye ve kurtarma
 4. Sağlık Sektöründe Tehlike ve Riskler
 5. Risk Değerlendirmesi

Afet yönetimi ve acil eylem planı, kriz

21.01.2019

23.01.2019

25.01.2019

 

 

 

 

 

15.02.2019

15.11.2019

08:30-16:30

 

 

8 Saat

 

Yazır Ek Bina

 

Yazır Fizik Tedavi Hastanesi

 

Yazır Beyhekim Psikiyatri Kliniği

 

AMATEM

ÇEMATEM

 

Zafer Poliklinik Ek Bina

Çalışanlar ve Stajyerler

 

 

K.E.A.H Ana Bina ve Diğer Yerleşkeler

Çalışanları

 

 

3673 Kişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanemizde çalışan personelin; Güvenliğini sağlamaya yönelik risk faktörleri, koruyucu önlemleri, çalışan sağlığına yönelik yasal düzenlemeleri, , olası kazalar ve meslek hastalıkları ile korunma ve kurtarmaya yönelik ilk yardım konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak ve çalışan sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşmasına yönelik bilgi sahibi olmasını ve farkındalık oluşmasını sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İSG Uzmanı

Mustafa Taner ÇOBAN

 

 

Uzm. Dr. İbrahim SOLAK

 

 

Asistan.Dr. İbrahim Fuat Kayıhan KAYA

 

 

Siv. Sav. Uzm. Mustafa UZ

 

 

İşyeri Hemşiresi

Neriman ÜNAL

 

 • NRP Eğitimleri

Halk sağlığı tarafından belirlenen tarih ve saatlerde

Doğumhane / Nisaiye ve YDYB da çalışan Ebe /Hemşire

Anestezi/KDH/ÇSH uzman hekim/asistan hekim

 

 

Teorik

Görsel Anlatım

Uygulamalı Eğitim

 

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

10.01.2019

12:30-13:30

 

60’

Temizlik Personelleri

 

50 kişi

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

10.01.2019

13:00-14:00

60’

Tüm çalışanlar

Tüm personelin verem hakkında bilgi sahibi olması ve bilgilerini güncellemesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uzm. Dr. Bengü ÖZKAN BAKTIK

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 

 • Depolama ve envanter yönetimi
 • Kritik stok seviyesi

 

15.01.2019

16:00-17:00

 

60’

Ambar Ve Depo Memuru

 

10 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları

 

16.01.2019

13:00-14:00

 

60’

Arşiv Çalışanları

 

5 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

17.01.2019

14:00-15:00

 

60’

Mutfak Personeli ve Diyetisyen

 

100 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat EROL

EKK Hemşiresi

 

 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Kritik Stok Seviyesi

 

19.01.2019

16:00-17:00

 

60’

Ayniyat Saymanlığı

 

10 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Microsoft Windows 7 İşletim sistemi
 • Sağlık net entegrasyon sistemi
 • Hastane bilgi yönetim sistemi
 • Temel ağ (Network) eğitimi

 

19.01.2019

16:00-17:00

 

60’

Bilgi İşlem Birim Personelleri

 

6 Kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şakir CERİTOĞLU

Birim Personeli

 

 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları

 

21.01.2019

16:00-17:00

 

60’

Evrak Birim Çalışanları

 

3 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

22.01.2019

12:00-13:00

 

60’

KVC Servis Çalışanları

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • İlgili ofset aletleri kullanımı

22.01.2019

16:00-17:00

 

60’

Fotokopi Çalışanı

 

1 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

22.01.2019

12:30-14:30

 

90’

Tüm Personel

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT)

 

50 kişi

 

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Advers Etki Bildirimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Doküman Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama
 • Numune alma uygulaması
 • Sözel İstem
 • Düşme Riski

24.01.2019

14:00-15:00

 

60’

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

 

 

 

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

 

Adem Sevinç

Kalite Yönetim Birim Sorumlusu

 

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Cenaze yıkama, kefenleme ve tabutlama eğitimi

25.01.2019

 

12:00-13:00

 

60’

İmam/Gassal

 

1 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Sağlık istatistikleri
 • Tıbbi terminoloji eğitimi
 • Veri toplama, veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri

 

25.01.2019

16:00-17:00

 

60’

İstatistik Birim Personelleri

 

4 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Muhterem GEÇGEL

 

Birim Sorumlusu

 

 • Hasta yönlendirme

29.01.2019

12:00-13:00

 

60’

Karşılama ve Yönlendirme Birim Çalışanları

 

11 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • 6245 sayılı harcırah kanunu
 • Döner sermaye yönetmeliği ve personel bordo takip programı
 • Tek düzen muhasebe sistemi

29.01.2019

16:00-17:00

 

60’

Mutemetlik Birim Çalışanları

 

15 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Besin kalitesi, yiyecek satın alma ve kontrol yöntemleri
 • Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme teknikleri
 • Gıda güvenliği yöntemi
 • Mutfak hijyeni
 • TBS’de kalite güvence sistemleri ve ISO 9000-22000 kalite standartları
 • Mutfak donanım ilkeleri
 • Yiyecek depolama ve muhafaza teknikler
 • Atık yönetimi
 • Yatan hasta servisinde dikkat edilecek noktalar ve diyet kartlarının uygun kullanılması

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2019

13:00-14:00

 

60’

Mutfak Personelleri

 

90 kişi

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Özlem CANDEMİR

 

Dİyetisyen

 

 • 657 sayılı devlet memurları kanunu eğitimi

 

30.01.2019

16:00-17:00

 

60’

Nöbetçi Memur

 

4 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları
 • ÇKYS projesi eğitimi

31.01.2019

16:00-17:00

 

60‘

İnsan kaynakları çalışanları

 

6 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Sağlık bakanlığı teşkilat şeması

31.01.2019

12:00-13:00

 

16:00-17:00

 

60'

Santral Birim Çalışanları

 

11 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Elektronik kamu alım platformu programını

  kullanma

 • Kamu ihale kanunu mali mevzuat sosyal güvenlik reformu ve uygulamaları
 • 5019 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrolü

31.01.2019

16:00-17:00

 

60'

Satın alma Birim Çalışanları

 

kişi

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Çalışan hakları genelgesi
 • Risk yönetimi
 • Kişisel koruyucu ekipman kullanımı
 • Beyaz kod
 • Kesici delici alet yaralanmaları
 • Sağlık tarama prg.
 • Meslek hastalıkları /hukuki sonuçları

01.02.2019

14:00-15:00

 

60’

Mutfak Personeli ve Diyetisyen

 

100 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Çalışan Hakları ve Güvenliği konularında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Mustafa Taner ÇOBAN

Biyolog

 

 • Krize müdahale ve afet yönetimi

 

 

01.02.2019

10:00-11:00

 

60'

Sivil Savunma Uzmanı

1 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili Başhekim Yardımcısı

 

 • Navigasyon kullanma
 • Trafik kuralları

 

 

04.02.2019

16:00-17:00

 

60'

Ulaştırma

 

20 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Fuat KALAYCI

Başşoför

 

 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları
 • Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği

 

 

05.02.2019

16:00-17:00

 

60'

Tahakkuk Birim Çalışanları

 

kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Diyaliz su sistem analizleri
 • Kalibrasyon
 • Su analizleri
 • Malzeme bakım onarım

 

06.02.2019

16:00-17:00

 

60'

Teknik Servis Çalışanları

 

35 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Malzeme teslim prosedürleri

07.02.2019

16:00-17:00

 

60'

Terzihane çalışanları

 

3 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.

 

 • Dağıtım anahtarları
 • Faturalandırma mevzuatı

 

 

11.02.2019

16:00-17:00

 

60'

TİG Birim Personelleri

 

6 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

İlgili Başhekim Yardımcısı

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının kullanımı
 • Numune alma uygulaması
 • Düşme Riski Eğitimi

12.02.2019

14:00-15:00

 

60'

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

 

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

 

 

 

14.02.2019

15:00-16:00

 

60’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Bulaşıcı hastalıklardan korunma
 • İşinde kullandığı malzemelerin dezenfeksiyonu

 

19.02.2019

12:00-13:00

 

60’

Berber

 

2 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat Erol

EKK Hemşiresi

 

 • Çamaşır kabul, teslim ve depolama sistematiği
 • Doğru miktarda dezenfektan kullanma

 

27.02.2019

16:00-17:00

 

60’

Çamaşırhane Çalışanları

 

3 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

01.03.2019

12:00-12:30

 

30’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Fatma MALKONDU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Erdal GÖRDOĞLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

01.03.2019

12:30-13:00

 

30’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Yakup OĞUR

Psikolog

 

Ayşegül ATEŞ

Psikolog

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

 

 

 

01.03.2019

13:00-14:00

 

60’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Temel yaşam desteği
 • İleri yaşam desteği
 • Triaj
 • Ex hazırlığı

 

04.03.2019

09:00-10:00

 

60’

Acil Servis Çalışanları

 

50 kişi

Sağlık personeli dışında hastanemizde hizmet veren personellerin; Arrest anında gereken temel yaşam desteğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Enfeksiyonlardan korunma
 • İletişim becerileri

 

04.03.2019

12:00-12:30

 

30’

Morg personeli

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi,

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

05.03.2019

08:00-08:30

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kiş

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Erdal GÖRDOĞLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Fatma MALKONDU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

05.03.2019

08:30-09:00

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Yakup OĞUR Psikolog

 

Ayşegül ATEŞ

Psikolog

 

 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Personel Kimlik Kartı Kullanımı
 • SKS de HBYS ve WEB Kullanımı
 • İndikatör Eğitimi

 

 

 

05.03.2019

 

10:00-11:00

 

60'

İdari Birim Çalışanları

 

100 kişi

 

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

09.03.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

 

09.03.2019

10:00-11:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri
 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Hasta Mahremiyeti
 • Kimlik Tanımlayıcıların kullanımı
 • Doküman Yönetimi

 

 

 

 

 

 

09.03.2019

16:00-17:00

 

60 '

Sekreterler

 

150 kişi

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 • Akılcı ilaç kullanımı
 • İlaçların stabilitesi
 • İlaç geçimsizliği
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi
 • Yüksek riskli ilaçlar
 • Advers etki bildirimi
 • Pediatri ve geriatride ilaç kullanımı
 • Eczacılık hizmetleri ve verimlilik kalite kriterleri
 • Servislerde ilaç ve tıbbi sarf stok yönetimi
 • Hbys Eczane Modulü Kullanımı
 • Akılcı antibiyotik kullanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2019

14:00-15:00

Tüm sağlık çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Onur VURAL

Eczacı

 

 

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

 

 

14.03.2019

08:00-08:30

 

30’

Güvenlik, Bekçi

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

14.03.2019

08:30-09:00

 

30’

Güvenlik, Bekçi

 

30 kişi

 

 

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

 

 

14.03.2019

13:00-14:00

 

60’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

16.03.2019

12:00-13:00

 

60’

Romatoloji Birimi

Cildiye Birimi çalışanları

30 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

18.03.2019

08:00-08:30

 

30’

Güvenlik, Bekçi, Berber

 

50 kiş

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Erdal GÖRDOĞLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Fatma MALKONDU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

 

 

 

18.03.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Osman İNİŞ

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Ayşenur KÖSE

Psikolog

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

18.03.2019

16:00-16:30

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Fatma MALKONDU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Erdal GÖRDOĞLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

18.03.2019

16:30-17:00

 

30’

Sekreterler

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Yakup OĞUR

Psikolog

 

Ayşegül ATEŞ

Psikolog

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

18.03.2019

29.04.2019

09:00-17:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

 

Yoğun Bakım Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman Hekimler, Eğitim Hemşireleri,

Sosyal Hizmet Uzmanı, İSG Çalışanları, Kalite Birim Çalışanları,

EKK Hemşireleri

 

 • Sözel İstem Uygulaması
 • İşleme Özel Onam Formları
 • Hareket Kısıtlama Kararı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • İlaç Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Dosyası Eğitimler
 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Hasta Mahremiyeti Eğitimi

 

 

 

 

 

19.04.2019

16:00-17:00

 

60’

Tüm Hekimler

 

150 kişi

 

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • SKS Verimlilik eğitimleri
 • Hasta Güvenliği eğitimi

 

 

21.03.2019

13:00-17:00

 

4 SAAT

Tüm Personel

 

150 Kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

26.03.2019

25.04.2019

09:00-16:00

 

9 Saat

Kursiyerler

Ameliyathane Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman Hekimler, Ameliyathane Hemşireleri, Eğitim Hemşireleri,

, Kalite Birim Çalışanları,

EKK Hemşireleri

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

26.03.2019

14:30-15:00

 

30’

Teknik Servis Çalışanları

 

25 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Fatma MALKONDU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Erdal GÖRDOĞLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

26.03.2019

15:00-15:30

 

30’

Teknik Servis Çalışanları

 

25 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Yakup OĞUR

Psikolog

 

Ayşegül ATEŞ

Psikolog

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları
 • Engellilere yönelik düzenlemeler

27.03.2019

16:00-17:00

 

60’

Teknik Servis Çalışanları

 

25 kişi

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Sıfır atık projesi

 

27.03.2019

12:30-13:30

60’

Tüm personel

Tüm personelin atıklar konusunda bilgilerini güncellemek ve yeni bilgilerin aktarılmasını sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Çevre Sağlığı Teknisyeni

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

06.04.2019

16.00-17.00

 

60’

Radyoloji, FTR Patoloji

 

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Leyla Yiğit

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

11.04.2019

10:00-11:00

 

60’

Diyaliz Ünitesi

 

19 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

 

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

19.04.2019

12:30-13:30

 

60’

Temizlik Personelleri

 

50 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları

 

 

 

20.04.2019

13:00-14:00

 

60’

Temizlik Personelleri

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Temel yaşam desteği
 • İleri yaşam desteği
 • Triaj
 • Ex hazırlığı

 

20.04.2019

14:00-15:00

 

60'

Tüm Personel

 

150 kişi

 

(Yazır)

Sağlık personeli dışında hastanemizde hizmet veren personellerin; Arrest anında gereken temel yaşam desteğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

 

Eğitim Hemşiresi

 

 • Acil durum ve afet yönetimi

20.04.2019

09:00-10:00

 

60’

Acil Servis Çalışanları

 

50 kişi

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

 

 

 • Endoskopik cihazların temizlik,dezenfeksiyon ve sterilizasyon

20.04.2019

12:00-12.30

 

30’

Endoskopi Çalışanları

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Enfeksiyon Hemşireliği

 

 

 • Hasta Hakları Ve Sorumlulukları
 • Etik Ve Hasta Hakl.
 • İletişim

26.04.2019

14:30-15:00

 

30’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

Tüm Personelin;

Hasta Hakları Ve Mesleki Etik konusunda bilgi düzeyini arttırmak, hasta memnuniyetini üst seviyede tutmak amacıyla gereken uygulamalar ile, hasta hak ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu konuda davranış biçimleri geliştirmesini sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Fatma MALKONDU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

Erdal GÖRDOĞLU

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 • Kişiler Arası İletişim
 • Öfke Kontrolü Ve Stres Yönetimi
 • Hasta ve Yakınlarıyla İletişim
 • Beden Dili ve Empati

26.04.2019

15:00-15:30

 

30’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Yakup OĞUR

Psikolog

 

Ayşegül ATEŞ

Psikolog

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

27.04.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

29.04.2019

09:00-10:00

 

30’

Güvenlik, Bekçi

 

30 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Leyla Yiğit

EKK Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

 

26.04.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

02.05.2019

12.06.2017

09:00-16:00

 

9 Saat

Kursiyerler

 

 

Yoğun Bakım Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman Hekimler, Eğitim Hemşireleri,

Sosyal Hizmet Uzmanı, İSG Çalışanları, Kalite Birim Çalışanları,

EKK Hemşireleri

 

 • Temel yaşam desteği
 • İleri yaşam desteği
 • Triaj
 • Ex hazırlığı

 

01.05.2019

09:00-10:00

 

60’

Acil Servis Çalışanları

 

50 kişi

Sağlık personeli dışında hastanemizde hizmet veren personellerin; Arrest anında gereken temel yaşam desteğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • Çekim protokolleri
 • Radyasyon güvenliği

06.05.2019

08:30-09:00

 

30’

Röntgen Çalışanları

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

 

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

06.05.2017

16:30-17:00

 

30’

Sekreterler

 

50 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Transferleri
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri

07.05.2019

10:00-11:00

 

60’

 

 

Hizmet Alımı Grubu Çalışanlar (Bilgi İşlem Şti. Çalışanları Teknik Servis Çalışanları Güvenlik Şti. Çalışanları Klinik Destek Ekibi Ameliyathane, İdari Birim ve Polikliniklerde Görevli Temizlik Şti. Çalışanları)

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 • Temel yaşam desteği
 • Hasta transferi
 • Hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcılar
 • Mavi kod/ Pembe kod
 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane çalışmaları
 • Alınan dokuların güvenliği

11.05.2019

15:00-16:00

 

60’

Ameliyathane Çalışanları

 

100 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meral TAŞKIN

Eğitim Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

14.05.2019

 

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personelleri

 

50 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • İleri yaşam desteği
 • Temel yaşam desteği

20.05.2019

12:30-13:30

 

60’

Mavi kod ekibi çalışanları

Sağlık personeli dışında hastanemizde hizmet veren personellerin; Arrest anında gereken temel yaşam desteğinin sağlanması hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

 

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

23.05.2019

16:30-17:00

 

30’

Sekreterler

 

50 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel

Seviye

 

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

24.05.2019

13:00-14:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

24.05.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

25.05.2019

12:00-13:00

 

60’

Beyin Cerrahi Servis Çalışanları

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

 

27.05.2019

12:30-13:30

 

60’

Temizlik Personelleri

 

50 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Leyla Yiğit

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

 

30.05.2019

12:30-14:30

 

90’

Tüm Personel

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT)

 

50 kişi

 

 

İlgili personelin;Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Advers Etki Bildirimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Güvenlik Raporlama
 • Numune alma uygulaması
 • Düşme Riski

 

 

 

 

31.05.2019

15:00-16:00

 

60’

 

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Testlerin çalışılma süreci
 • Malzeme ve cihazların güvenli kullanımı
 • İç kalite kontrol süreci
 • Panik değerler ve panik değer bildirimi
 • Patoloji laboratuvarında kalite kontrol süreci

 

 

 

10.06.2019

15:00-16:00

Laboratuvar Çalışanları

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

 

 

 • Akılcı ilaç kullanımı
 • İlaçların stabilitesi
 • İlaç geçimsizliği
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi
 • Yüksek riskli ilaçlar
 • Advers etki bildirimi
 • Pediatri ve geriatride ilaç kullanımı
 • Eczacılık hizmetleri ve verimlilik kalite kriterleri
 • Servislerde ilaç ve tıbbi sarf stok yönetimi
 • Hbys Eczane Modulü Kullanımı
 • Akılcı antibiyotik kullanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.2019

14:00-15:00

Tüm sağlık çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Onur VURAL

Eczacı

 

 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Personel Kimlik Kartı Kullanımı
 • SKS de HBYS ve WEB Kullanımı
 • İndikatör Eğitimi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri

 

 

 

13.06.2019

15:00-16:00

 

60’

İdari Birim Çalışanları

 

50 kişi

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Taşınır mal yönetmeliği
 • MKYS iş ve işlemleri
 • Teknik servis eğitimleri
 • Biyomedikal metroloji faaliyetleri kılavuzu ve diğer mer’i mevzuatlar
 • Ulusal standartlar ve mer’i mevzuatlar
 • Dayanıklı taşınır envarter yönetim ekranı
 • Teknik hizmet yönetim ekranı
 • Biyomedikal dayanıklı taşınır hizmet alım ekranları
 • Materyovijilans alanında eğitim

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2019

12:30-13:30

 

60’

Klinik mühendislik hizmetleri sorumlularına

 

 

 

 

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

17.06.2019

16:30-17:00

 

30’

Diğer Birimler

 

15 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Leyla Yiğit

EKK Hemşiresi

 

 • Sözel İstem Uygulaması
 • İşleme Özel Onam Formları
 • Hareket Kısıtlama Kararı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • İlaç Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Dosyası Eğitimleri
 • Hasta Güvenliği Eğitimi

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2019

16:00-17:00

 

60’

Tüm Hekimler

 

150 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

 

19.06.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

20.06.2019

15:00-16:00

Laboratuvar Çalışanları

20 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

 

19.06.2017

17.07.2017

08:00-16:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

Ameliyathane Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman hekimler, Ameliyathane Hemşireleri, Eğitim Hemşireleri,

EKK Hemşireleri

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

25.06.2019

12:30-13:30

 

60’

Temizlik Personelleri

 

50 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Leyla Yiğit

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

27.06.2019

15:00-16:00

 

60’

Ameliyathane Çalışanları

 

50 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat Erol

EKK Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri
 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri

 

 

 

16.07.2019

16.00-17:00

 

60’

Poliklinik Sekreterleri

 

100 kişi

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

19.07.2019

09:00-10:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

19.07.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Transferleri
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri

 

 

 

 

14.09.2019

10:00-11:00

 

60’

Hizmet Alımı Grubu Çalışanlar (Bilgi İşlem Şti. Çalışanları Teknik Servis Çalışanları Güvenlik Şti. Çalışanları Klinik Destek EkibiAmeliyathane , İdari Birim ve Polikliniklerde Görevli Temizlik Şti. Çalışanları)

 

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

16.09.2019

13:00-14:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

16.09.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

03.09.2019

12.10.2019

09:00-16:00

 

9 Saat

Kursiyerler

 

 

Yoğun Bakım Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman Hekimler, Eğitim Hemşireleri,

Sosyal Hizmet Uzmanı, İSG Çalışanları, Kalite Birim Çalışanları,

EKK Hemşireleri

 

 • Akılcı ilaç kullanımı
 • İlaçların stabilitesi
 • İlaç geçimsizliği
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi
 • Yüksek riskli ilaçlar
 • Advers etki bildirimi
 • Pediatri ve geriatride ilaç kullanımı
 • Eczacılık hizmetleri ve verimlilik kalite kriterleri
 • Servislerde ilaç ve tıbbi sarf stok yönetimi
 • Hbys Eczane Modulü Kullanımı
 • Akılcı antibiyotik kullanımı

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2019

14:00-15:00

Tüm sağlık çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Onur VURAL

Eczacı

 

 • SKS Eğitimleri
 • Hasta Güvenliği Eğitimleri
 • Öfke Ve Kontrolü
 • Zor İnsanla Başa Çıkma

 

 

 

 

 

 

14.09.2019

14:00-15:00

 

60'

Tüm Personel

 

150 Kişi

 

(Yazır)

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

Tüm personelin;

Hasta, hasta yakını ve diğer çalışanlar ile iletişimini profesyonel düzeyde sağlayabilmek, stres yönetimi beden dili okuma ve empati açısından kendilerini geliştirmesini sağlayabilmek

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bahri Mustafa CEBE

Sosyal Hizmet Uzmanı

 

 

Ayşenur KÖSE

 

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

20.09.2019

13:00-14:00

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

20.09.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

21.09.2019

12:00-13:00

 

60’

Göz Servisi

FTR Kliniği

Aile Hekimliği

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı

 

 

 

01.10.2019

31.10.2019

08:00-16:00

 

8 Saat

Kursiyerler

 

Ameliyathane Çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmesi ve sertifika verilmesi

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Uzman hekimler, Ameliyathane Hemşireleri, Eğitim Hemşireleri,

EKK Hemşireleri

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri
 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri

 

 

 

 

 

16.10.2019

16:00-17:00

 

60’

Poliklinik Sekreterleri

 

100 kişi

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

19.10.2019

12:00-13:00

 

60’

Dahiliye Birimi ve İntaniye Servis Çalışanları

 

30 kişi

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu/ dekontaminasyon

 

 

 

 

19.10.2019

14:00-17:00

 

190'

Tüm Personel

 

150 kişi

 

(Yazır)

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

F. Feray SELVİ

Eğitim Hemşiresi

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

25.10.2019

13:00-14:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

25.10.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

01.11.2019

14:00-15:00

 

60’

Yenidoğan YBÜ

 

29 kişi

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

06.11.2019

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personeli

 

50 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Transferleri
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri

 

 

 

09.11.2019

10:00-11:00

 

60’

Hizmet Alımı Grubu Çalışanlar (Bilgi İşlem Şti. Çalışanları Teknik Servis Çalışanları Güvenlik Şti. Çalışanları Klinik Destek Ekibi Ameliyathane , İdari Birim ve Polikliniklerde Görevli Temizlik Şti. Çalışanları)

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Farkındalık sağlanması, davranış değişikliği yaratılmasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

13.11.2019

16:30-17:00

 

30’

Teknik Servis Çalışanları

 

15 kişi

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Meyli Türk

EKK Hemşiresi

 

TİG Eğitimleri

 • TİG nedir?
 • Amacı nedir?
 • Yapılması ve istenen nedir?

16.11.2019

12:00-13:00

 

60’

Gastroenteroloji Birimi

Alerji ve İmmünoloji Birimi

Patoloji, Mikrobiyoloji, Onkoloji, Biyokimya, Genetik Birim Çalışanları

 

30 kişi

 

 

 

 

 

İlgili Personelin Konu Hakkında Bilgilendirilmesi, Tanı ve işlem uyumu sağlamak

Doğru veri akışı sağlamak

Geliri artırmak

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

TİG Klinik Kodlamacı

 

 • Anne sütü ve Bebek Dostu Hastane Çalışmaları

 

 

22.11.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Şadiye ŞAFAK

Eğitim Hemşiresi

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

22.11.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

25.11.2019

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personeli

 

50 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Oyagül Aksay

EKK Hemşiresi

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

03.12.2019

12:30-14:30

 

90’

Tüm Personel

(Ebe, Hemşire, S. Memuru, ATT)

 

50 kişi

 

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Bağdat Erol

EKK Hemşiresi

 

 • Hasta Güvenliği Eğitimi
 • Advers Etki Bildirimi
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • Hasta Başı Test Cihazı
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Transferleri
 • Hasta Düşmeleri
 • Hasta Kimlik Tanımlayıcılarının Kullanımı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar

 

 

 

 

 

 

06.12.2019

10:00-11:00

 

60’

S. Hizmetleri

Sınıfı Çalışanlar

Ebe, Hemşire

Sağlık Memuru

 

100 kişi

 

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Akılcı ilaç kullanımı
 • İlaçların stabilitesi
 • İlaç geçimsizliği
 • İlaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimi
 • Yüksek riskli ilaçlar
 • Advers etki bildirimi
 • Pediatri ve geriatride ilaç kullanımı
 • Eczacılık hizmetleri ve verimlilik kalite kriterleri
 • Servislerde ilaç ve tıbbi sarf stok yönetimi
 • Hbys Eczane Modulü Kullanımı
 • Akılcı antibiyotik kullanımı

 

 

 

 

 

 

 

11.12.2019

14:00-15:00

Tüm sağlık çalışanları

 

 

 

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Uygulamalı Eğitimi

Onur VURAL

Eczacı

 

 • Beslenme – Nutrisyon Eğitimi

 

13.12.2019

14:00-15:00

 

60’

Tüm Personel

 

150 kişi

İlgili personelin; Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Emine ÖZER

TPN Hemşiresi

 

 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • SKS ve Verimlilik Kriterleri
 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri

 

 

 

13.12.2019

16:00-17:00

 

60’

Poliklinik Sekreterleri

 

100 kişi

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • Sözel İstem Uygulaması
 • İşleme Özel Onam Formları
 • Hareket Kısıtlama Kararı
 • Hastanın Beraberinde Getirdiği İlaçlar
 • Güvenli Cerrahi Uygulamaları
 • İlaç Yönetimi
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Hasta Dosyası Eğitimleri
 • Hasta Güvenliği Eğitimi

 

 

 

 

 

14.12.2019

16:00-17:00

 

60’

Tüm Hekimler

 

150 kişi

 

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

 

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 

 • Çalışan Güvenliği Eğitimleri
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Ulusal Renkli Kod Sistemi
 • Personel Kimlik Kartı Kullanımı
 • SKS de HBYS ve WEB Kullanımı
 • İndikatör Eğitimi

 

 

 

 

17.12.2019

15:00-16:00

 

60’

İdari Birim Çalışanları

 

50 kişi

 

 

 

Tüm personelin; Hasta Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tüm Tedbirler Hakkında Bilgi Sahibi Olmasını Ve Konu Hakkında Yapılan Düzenlemeleri Uygulamasını Sağlamak

 

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Adem Sevinç

Kalite Birim Sorumlusu

 

Ercan Togan

Kalite Birim Personeli

 

 

 

 • El hijyeni
 • Hastane bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi
 • Hijyen
 • Hast. enf. Önlemleri
 • Bulaşıcı hast. Korunma
 • İzolasyon önlemleri
 • Sterilizasyon/Dezenfeksiyon

 

 

 

19.12.2019

12:30-13:30

 

60'

Temizlik Personeli

 

50 kişi

 

 

İlgili Personelin; Hastane Enfeksiyonlarının önlenmesi konusunda bilgi sahibi olabilmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili önleyici tedbirler hakkında gereken önemi kavramalarını sağlayabilmek

 

 

 

Soru-Cevap

15‘

Teorik

Görsel Anlatım

Temel Seviye

Naile Çetin

EKK Hemşiresi

 

***Yıllık planda yer alan eğitimler; Uzaktan Eğitim Modülü, bilgilendirme notları, yüz yüze eğitim şeklinde eğitime devam edilecektir…